Current Status
Not Enrolled
Price
99,00 EUR
Get Started
This tečaj is currently closed

U novoj financijskoj perspektivi Hrvatska će imati na raspolaganju otprilike 30 milijarde EUR-a za korištenje iz fondova Europske Unije kroz različite kanale i instrumente. Osim strateškog pristupa za definiranje ciljeva i razvojnih projekata koji će se financirati, da bi se povukli ti novci veliku ulogu imat će upravo uspješna provedba sufinanciranih projekata.

Uz kvalitetnu izradu projektne prijave i projekta odgovornost korisnika je pravilna provedba projekta i njegovih aktivnosti s naglaskom na provedbu postupaka nabava koji su najčešći razloga financijskim korekcijama. 

Ova zbirka pripremljena je s ciljem da se korisnicima olakša provedba te ih se nauči samostalno provoditi projekt ili kako bi utvrdili već postojeće znanje iz provedbe kroz jedan sažet i koncizan prikaz najvažnijih elemenata provedbe. Cilj je provedba bez financijskih korekcija, ostvarivanje zacrtanih ciljeva projekta te pokazatelja. 

Zbirka uključuje primjere dokumenata koje korisnici koriste prilikom provedbe i pravdanje namjenski utrošenih sredstava. Dotiče se i grešaka u provedbi uz savjete kako ih izbjeći. 

Provedba je bitno zahtjevnija od same izrade projektne prijave, ali bez kvalitetno napravljene pripreme, kroz projektiranje i aplikaciju projekta, nema ni dobre provedbe. To su dvije međusobno ovisne akcije čija kvalitetna izvedba utječe na uspješnost projekta, njegovu provedbu te, u konačnici, ostvarenja ciljeva, zacrtanih pokazatelja i dobrobiti koje projekt donosi za ciljanu skupinu i njegove krajnje korisnike.

Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this tečaj to submit a review.