Kristina_Androlic (13)

Quick Contact

Kristina Androlić

Iskustvo

diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, a poslijediplomski stručni studij u području Poduzetništvo i EU fondovi završila je 2021. godine na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Ima licencu Voditelja pripreme i provedbe EU projekata od 2015. kao i stručnjaka za javnu nabavu. Završila je brojne različite edukacije vezane uz poslovanje poduzeća u području prodaje, marketinga, PR-a, govorništva, financija i kontrolinga.

Od 2014. vlasnica je poduzeća Androlić konzalting d.o.o. te se intenzivno bavi pripremom i provedbom projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova.

Autorica je ePriručnika: Izrada poslovnog plana, Kako do novca iz EU, Uspješna provedba sufinanciranog projekta, Pokrenite prodaju za početnike i Krizni management za mala poduzeća.

Već nekoliko godina predavač je na Pučkom otvorenom učilištu u  Varaždinu, na Akademiji za poduzetništvo te čest gost predavač kod razvojnih agencija, poduzetničkih inkubatora, poslovnih učilišta pa i povremeno na Ekonomskom fakultetu, Sveučilištu Sjever te srednjim školama. Voli predavati i prenositi svoje znanje i iskustvo, a svako predavanje drugačije je i prilagođeno je publici koja prisustvuje.